IRIS BLUE TOWER DOUBLE APARTMENT

DUBAI (UAE)

Căn hộ cao cấp tại Iris Blue Tower, Marina Dubai.

Điều khiển HVAC, điều khiển ánh sáng, điều khiển rèm cửa.

Sản phẩm quan tâm: Công tắc GlassPad, bộ điều chỉnh nhiệt độ, thiết bị truyền động, Màn hình cảm ứng và Điều khiển từ xa.

Năm hoàn thành: 2016